Livsmedelspump

En livsmedelspump är speciellt utformad för att hantera livsmedelsprodukter. Det som skiljer dessa pumpar från andra industriella pumpar är deras förmåga att säkert hantera känsliga, rena och ibland viskösa material utan att kontaminera dem. De är konstruerade för att uppfylla strikta hygienkrav och tillverkade av material som inte reagerar med livsmedel, som rostfritt stål.

Läs Mer

Vad används livsmedelspumpar till?

Livsmedelspumpar används inom livsmedelsindustrin för att transportera en rad olika produkter genom produktionsprocessen. De är avgörande för effektiv och hygienisk hantering av matvaror, från råvaror till färdiga produkter. Dessa pumpar används för att flytta produkter genom rörledningar, fylla behållare och förpackningar, samt för att dosera exakta mängder för blandning och beredning.

De används också för att cirkulera produkter genom värmare, kylare och andra bearbetningsutrustningar. Pumptypen kan hantera en mängd olika livsmedelsprodukter, från vätskor som mjölk och juice till mer tjockflytande material som tomatsås eller yoghurt.

Om du vill få hjälp med att hitta en lämplig livsmedelspump till din verksamhet kan Tapflo hjälpa dig. De har varit i branschen länge och levererar pumpar som är certifierade enligt EHEDG, ATEX-direktiv 94/9/EC och 3-A. De kan även skräddarsy livsmedelspumpar utifrån er verksamhets behov.

Att tänka på innan köp

Innan du köper en livsmedelspump är det viktigt att noggrant överväga flera faktorer för att säkerställa att du väljer rätt pump för dina specifika behov. Här är några nyckelaspekter att tänka på:

Typ av livsmedel som ska pumpas

 • Viskositet
  Vilken viskositet har produkten som ska pumpas? Tjockare vätskor som såser eller puréer kan kräva en annan pump än de som används för ”vattnigare” lösningar.
 • Partikelstorlek
  Om produkten innehåller fasta partiklar, överväg en pump som kan hantera dessa utan att skada dem eller täppa igen pumpen.
 • Känslighet
  Vissa livsmedel är känsliga och kan skadas av för mycket rörelser. En pump som hanterar produkten skonsamt är nödvändig i dessa fall.

Material och konstruktion

 • Material
  Pumpens material ska vara kompatibelt med produkten för att undvika kemisk reaktion eller kontaminering. Rostfritt stål är en vanlig standard.
 • Hygienisk design
  Sök efter pumpar som är konstruerade enligt hygieniska standarde, exempelvis EHEDG. Dessa pumpar är lätta att rengöra och underhålla. Läs mer om EHEDG på deras hemsida.

Kapacitet och prestanda

 • Flödeshastighet
  Välj en pump med rätt flödeshastighet för din produktionsvolym.
 • Tryckbehov
  Överväg det nödvändiga utloppstrycket för din process, vilket påverkar vilken typ av pump du behöver.

Underhåll och rengöring

 • Underhållskrav
  Vissa pumpar kräver mer underhåll än andra. Tänk på underhållsfrekvens och tillgänglighet av reservdelar.
 • Rengöringsmetod
  Kontrollera om pumpen kan rengöras på plats (CIP) eller om den behöver demonteras för rengöring. Läs mer om CIP (Cleaning-in-place) på Wikipedia.

Kostnad

 • Anskaffningskostnad
  Jämför priser mellan olika pumpmodeller och märken innan du bestämmer dig.
 • Driftskostnad
  Tänk på energieffektiviteten och driftskostnaderna över tid.

Installation och drift

 • Storlek och utrymme
  Kontrollera att pumpen passar in i ditt tillgängliga utrymme.
 • Användarvänlighet
  Se till att pumpen är lätt att använda och integrera med din befintliga utrustning.

Tillverkarens expertis

 • Tillverkarens rykte
  Välj en tillverkare med gott rykte för kvalitet och tillförlitlighet.
 • Kundsupport
  Överväg tillgängligheten av teknisk support och service när du väl köpt pumpen. Det kan visa sig vara ovärderligt om något skulle strula.

Genom att noggrant överväga dessa punkter kan du göra ett välgrundat beslut som säkerställer att du köper en pump som uppfyller dina behov och krav, vilket i sin tur kan bidra till en effektiv och säker livsmedelsproduktion.

Vad kännetecknar pumpen?

Livsmedelspumpar har flera betydande fördelar och egenskaper som gör att den sticker ut när det kommer till produktionen och hanteringen. Här listar vi några.

Hygien och säkerhet

 • Pumpen är speciellt designad för att uppfylla stränga hygienkrav. De är vanligtvis tillverkade av material som inte reagerar med livsmedel, så som rostfritt stål, vilket minskar risken för kemisk kontaminering.
 • Deras konstruktion underlättar enkel rengöring och sterilisering, vilket är avgörande för att förhindra bakterietillväxt och matkontaminering. Detta är särskilt viktigt i livsmedelsindustrin där matens säkerhet är av yttersta vikt.
 • Många modeller är anpassade för Clean-In-Place (CIP) system, vilket ytterligare effektiviserar rengöringsprocessen och säkerställer att pumparna upprätthåller högsta möjliga hygienstandarder.

Effektivitet

 • Genom att automatisera transport och hantering av livsmedelsprodukter bidrar dessa pumpar till en ökad produktionskapacitet. Detta leder till snabbare genomloppstider och högre genomströmning i produktionslinjer.
 • Effektiviteten som livsmedelspumpar erbjuder minskar också arbetskraftsbehovet och kan bidra till lägre driftskostnader över tid.
 • De bidrar till ett mer jämnt och konsekvent produktflöde, vilket är avgörande för att upprätthålla en stabil och förutsägbar produktionsprocess.

Mångsidighet

 • Dessa pumpar är extremt mångsidiga och kan hantera ett brett utbud av produkter, från tunna vätskor som vatten och mjölk till tjockare och mer viskösa produkter som sylt och yoghurt.
 • Många pumpar erbjuder justerbar kapacitet och tryck, vilket gör det möjligt att anpassa dem för att hantera olika viskositeter och egenskaper hos olika livsmedelsprodukter.
 • Denna mångsidighet innebär att samma pump kan användas för olika applikationer inom en produktionsanläggning, vilket ökar den totala effektiviteten.

Precision

 • Pumparna erbjuder noggrann dosering och proportionering, vilket är avgörande för att upprätthålla konsistens och kvalitet i recept och slutprodukter.
 • De kan programmeras för att leverera exakta mängder, vilket minskar avfall och säkerställer att varje batch uppfyller de exakta specifikationerna.
 • Denna precision är särskilt viktig i processer där ingrediensernas proportioner direkt påverkar produktens smak, textur och hållbarhet.

Skonsam hantering

 • Pumparna är utformade för att vara skonsamma mot de produkter de hanterar. Detta är viktigt för att bevara livsmedlens kvalitet, särskilt när det gäller känsliga produkter som kan skadas av för mycket tryck eller skjuvning.
 • Skonsam hantering minskar risken för produktdegradering under transportprocessen, vilket är viktigt för att upprätthålla livsmedlens integritet och kvalitet fram till slutanvändaren.

Vanliga frågor och svar

Hur skiljer sig livsmedelspumpar från andra industriella pumpar?

Livsmedelspumpar skiljer sig från andra industriella pumpar genom deras konstruktion och material som är anpassade för att hantera livsmedel. De är utformade för att uppfylla strikta hygienstandarder och tillverkas ofta av icke-reaktiva material som rostfritt stål. Dessutom är de utrustade med specialfunktioner för att hantera produkten varsamt och effektivt, såsom att undvika produktdegradering eller kontaminering under pumpningsprocessen.

Vilka typer av livsmedelspumpar finns det?

Det finns flera typer av livsmedelspumpar, inklusive membranpumpar, centrifugalpumpar för lägre viskositetsvätskor, positiva förträngningspumpar för högre viskositetsprodukter, och roterande lobrotorpumpar som är särskilt bra för skonsam hantering. Varje typ har unika egenskaper som gör dem lämpliga för olika applikationer inom livsmedelsindustrin.

Hur underhålls och rengörs denna pumptyp?

Underhåll och rengöring av är kritiska faktorer för att säkerställa hygien och produktkvalitet. Pumparna bör regelbundet demonteras och rengöras för att undvika bakterieansamlingar. Många modeller är designade för CIP (Clean-In-Place) och SIP (Sterilize-In-Place) processer, vilket underlättar effektiv och säker rengöring utan att behöva demontera utrustningen. Regelbundet underhåll inkluderar också att kontrollera och byta ut slitdelar som tätningar och O-ringar.

Vilka säkerhetsåtgärder bör beaktas vid användning?

Vid användning är det alltid viktigt att följa säkerhetsprotokoll för att skydda både operatörer och produkterna. Detta inkluderar att säkerställa att alla operatörer är korrekt utbildade, att pumpen är korrekt installerad och jordad och att regelbundet kontrollera utrustningen för tecken på slitage eller skador. Det är också viktigt att följa strikta hygienprotokoll för att förhindra exempelvis kontaminering och för att säkerställa livsmedelssäkerheten.

Vad menas med att en pump är livsmedelsklassad?

En pump som är livsmedelsklassad innebär att den uppfyller specifika standarder och regleringar för att kunna användas säkert i hanteringen och bearbetningen. Dessa standarder inkluderar materialval och konstruktionskrav som säkerställer att pumpen inte kontaminerar maten, är lätt att rengöra och desinficera och kan hantera livsmedel utan att påverka dess kvalitet.