Life Science Sverige

Begreppet life science har fått ett stort uppsving de senaste åren och det satsas för fullt i storstadsregionerna på företag, byggnader, laboratorier, inkubatorer och forskningsprojekt verksamma inom detta tvärvetenskapliga ämne.

Läs Mer

Vad är life science?

Det kortaste svaret vi kan ge på denna fråga är att life science förbättrar människors hälsa genom utveckling av nya medicinska innovationer. Lär dig mer om branschen och vad begreppet innebär.

Life science – Företag. 3 huvudinriktningar:

Medicinteknikföretag

Läs mer om den medicintekniska branchen i siffror hos branschorganisationen Medtech.

Läkemedelsföretag

Utvecklar läkemedel. Det är en kostsam process att ta fram nya läkemedel, som ofta tar 10–15 år. Kolla in en tidslinje och följ de olika stegen bakom ett nytt läkemedel.

Bioteknikföretag

Utvecklar produkter med biologiskt material (exempelvis DNA, celler och proteiner) som används inom exempelvis hälsovård och i livsmedel.

Sveriges olika regioner

Life Science Stockholm-Uppsala

Regionen Stockholm-Uppsala är Skandinaviens ledande life science-kluster och en av världens mest produktiva regioner inom området. En förklaring är den täta kopplingen mellan industri, akademi, samhälle och sjukvård.

  • Fem toppuniversitet i regionen
  • Stora medicinska databaser

Besök H2 Health Hub för att läsa mer om hur olika företag inom health-tech samarbetar för att stärka branschen.

Science for Life Laboratory

SciLifeLab är ett internationellt ledande center för molekylära biovetenskaper, med fokus på forskning inom hälsa och miljö. Centret är ett samarbete mellan fyra toppuniversitet i Sverige (Kungliga Tekniska Högskolan, Karolinska Institutet, Stockholms Universitet och Uppsala Universitet). Placeringen är i Karolinska Institutets lokaler.

Sjukvården, myndigheter, industri och akademi har alla nytta av forskningen som bedrivs här. Läs mer om SciLifeLabs vision och lär dig mer om verksamheten.

Life Science Lund

Medicon Village Lund

Här är över 150 olika organisationer inom life science samlade i en unik tillväxtmiljö. På Medicon Village integreras företagande, innovation och forskning med målsättningen att förbättra människors hälsa och liv. Läs mer om konceptet.

Medicon Village Lund

Igelösa Life Science

Ett medicinskt forskningscenter som utvecklar nya kliniska metoder och innovationer inom organtransplantation, hjärt- och lungupplivning och förebyggande medicin. Tätt samarbete med Lunds Universitet.

Igelösa Life Science

SmiLe Incubator

Denna inkubator består av 20-talet entreprenörer som är på jakt efter nästa life science-genombrott. Coachar företag i starten och erbjuder kvalificerad rådgivning inom ekonomi, affärsutveckling och produktutveckling. Det finns också ett välutrustat labbutrymme.

SmiLe Incubator

Life science Göteborg

Företag och organisationer verksamma inom life science har flera möjligheter att nätverka och utvecklas i landets nästa största stad.

Sahlgrenska Science Park

Uppdraget från de fem ägarna (Västra Götalandsregionen, Business Region Göteborg, Göteborgs Universitet, Chalmers och Mölndals stad) är att:

  • stärka konkurrenskraften inom life science
  • utveckla start-ups och etablerade företag
  • samverka mellan företag, sjukvård, Göteborgs Universitet och Chalmers

Läs mer om organisationen samt strategin för utveckling i innovationsmiljön runt Sahlgrenska.

Hitta rätt i Göteborgs life science-kluster

Business Region Göteborg har sammanställt en gedigen samling länkar till olika aktörer i Göteborg som hjälper företag och organisationer med nätverk, finansiering, forskning och andra användbara resurser.

Kolla in sammanställningen på Göteborgs life science-aktörer och vad de kan bidra med. Särskilt användbar är länklistan längst ner på sidan.

Lär dig mer om livsmedelspumpar

Vi har satt ihop en guide där du lär dig mer om vad som kännetecknar en livsmedelspump. Det är en särskild sorts pump utvecklad för användning med livsmedelsrelaterade produkter. Dessa pumpar utmärker sig från vanliga industriella pumpar genom deras kapacitet att hantera känsliga och ofta tjocka livsmedel på ett säkert sätt utan risk för föroreningar. De är skapade för att följa strikta hygienstandarder och är tillverkade av material som är inert mot livsmedel, exempelvis rostfritt stål. Dessa pumpar är mångsidiga och kan användas för att flytta allt från flytande livsmedel som mjölk och juice till tjockare substanser som tomatsås eller yoghurt.

Läs mer!